Byggeindustrien Bygg og anleggsbransjen

Byggeindustrien

Wergelandsveien 1

0167 OSLO

Tlf: 23 70 95 00

Ansvarlig redaktør

Arve Brekkhus

Mobil: 90 13 48 88

Epost: ab@bygg.no

Annonseansvarlig

Kirsten Bugge Thorkildsen

Mobil: 95 89 97 22

Epost: kbt@bygg.no

Utgiver

Bygg og Anlegg Media AS

Trykkeri

Stibo Complete

Byggeindustrien

Byggeindustrien ble etablert i 1968 og dekker den norske byggenæringen gjennom både aktualitets- og featurestoff. Byggeindustriens papirmagasin har 20 utgaver i året, mens mediehusets nettsted Bygg.no oppdateres daglig med aktuelle nyheter fra inn- og utland.
Byggeindustrien har også en eget podkast, Byggeplassen.

Byggeindustrien har opplevd stor vekst de siste årene. I 2022 var mediehuset vekstvinner i Fagpressen. I 2023 kom Byggeindustrien på andreplass blant vekstvinnerne. Det godkjente opplaget til Byggeindustrien var i 2023 på 38.341.Byggeindustrien har fått Fagpresseprisen to ganger, senest i 1994, og i 2007 vant vi Fagpressens Fulltreffer. I 2010 fikk Bygg og Anlegg Media AS Fagpressens hederspris.
Antall lesere: 122 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 38 341