Bil Buss Fagforeninger Lastebil Trafikk Transport Yrkestrafikk Yrkestrafikkforbundet

Yrkestrafikk

Boks 9175 Grønland

0134 OSLO

Tlf: 40 60 37 00

Ansvarlig redaktør

Arne Danielsen

Mobil: 474 00 989

Epost: arne@ytf.no

Annonseansvarlig

Mona Svenning

Mobil: 400 13 909

Epost: mona@ytf.no

Utgiver

Yrkestrafikkforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Yrkestrafikk

Yrkestrafikk ble etablert som Bussen i 1956, og er Yrkestrafikkforbundets (tidl. Norsk Rutebilarbeiderforbund) fagtidsskrift. Yrkestrafikkforbundet er medlem av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Bladets funksjon er å holde medlemmer og andre interesserte ajour med rammebetingelsene for næringen og konsekvenser for arbeidstakerne. Bladet tar opp spørsmål som vedrører medlemmenes arbeidsmiljø og forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker innen gods- og persontransport og terminalarbeid. Det gis også dekning av organisasjonsvirksomhet sentralt og lokalt. Yrkestrafikk skal også holde offentlige myndigheter og andre orientert om Yrkestrafikkforbundets og medlemmenes syn på arbeidsgiver- og arbeidstakerspørsmål, og på næringspolitiske spørsmål. Bladet omtaler også endel tekniske nyheter omkring busser, lastebiler og utstyr.

Opplag: 12 900