Buskap

Buskap

Storhamargata 44

2317 HAMAR

Tlf: 95 02 06 00

Ansvarlig redaktør

Rasmus Lang-Ree

Mobil: 908 59 368

Epost: rlr@geno.no

Utgiver

Geno SA

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Buskap

Buskap er medlemsblad for Geno. Formålet er å være storfebondens fremste fagblad og å holde leserne oppdatert innen mjølke- og storfekjøttproduksjon. Redaksjonen legger vekt på leservennlighet og høyt faglig nivå på stoffet.
Antall lesere: 28 000 (Gallup Fagpresse 15.2)
Opplag: 9 874