Bondebladet

Bondebladet

Boks 9303 Grønland

0135 OSLO

Tlf: 21 31 44 00

Utgiver

Tun Media AS

Trykkeri

Agderposten Trykk AS

Bondebladet

Bondebladet følger den norske landbrukspolitikken fra uke til uke, og formidler nyheter av betydning for deg som driver gård og/eller er engasjert i landbruket på andre måter. Reportasjer fra hele landet gir et spennende innblikk i hva norsk landbruk er i praksis, og hvordan det drives under ulike naturgitte forhold.

Bondebladet kommer ukentlig med 40 sider i gjennomsnitt. I påska, sommerferien og jula er det dobbeltnumre.
Antall lesere: 130 252 (F&M MGI 22/2)
Opplag: 54 739