Farmasi Forskning Helse Helseinstitusjoner Ingeniører Kvinner Laboratorier Medisin Offentlig myndighet Utdanning bioingeniøren Bioingeniørfaglig institutt

Bioingeniøren

Boks 1636 Vika

0119 OSLO

Tlf: 22 25 35 84

Utgiver

NITO Bioingeniørfaglig institutt

Trykkeri

Aksell AS

Bioingeniøren

Bioingeniøren er det viktigste fagtidsskriftet for bioingeniører i Norge. Det leses også av andre yrkesgrupper som arbeider ved medisinske laboratorier. Bioingeniøren utgis av NITO Bioingeniørfaglig institutt og sendes til alle medlemmer. 90 prosent av alle yrkesaktive bioingeniører er medlemmer av BFI. Tidsskriftet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter redaktørplakaten.

Bioingeniøren innholder vitenskapelige artikler, andre fagartikler, debatt, organisasjonsstoff og reportasjer som berører bioingeniørenes daglige arbeid og overordnede rammer.

Opplag: 7 463