Billedkunst

Utgiver

Norske Billedkunstnere

Trykkeri

Nilz & Otto Grafisk AS

Billedkunst

Billedkunst er Norges ledende fagblad innen kunstfeltet, og skal være et kunstfaglig og kunstpolitisk referansepunkt i norsk kunstliv. Billedkunst tilbyr innsikt og nye perspektiver på billedkunstfeltet gjennom kunstnerintervjuer, kritikk, essay og ikke minst bilder. Bladet utgis av fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere, men er redaksjonelt uavhengig.

Opplag: 3 807