Finansfokus

Finansfokus

Boks 9234 Grønland

0134 OSLO

Tlf: 22 05 63 00

Ansvarlig redaktør

Svein Åge Eriksen

Mobil: 900 79 547

Epost: sae@finansforbundet.no

Utgiver

Finansforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Finansfokus

Finansfokus er medlemsmagasin for Finansforbundet som organiserer ansatte i banker, forsikringsselskaper, IT-selskaper og bedrifter knyttet til disse næringene. Magasinet er aktuelt, kritisk, interessevekkende, provoserende, debattskapende og setter medlemmenes interesser på dagsorden, samtidig som det tar finansnæringen på pulsen og fanger opp strømningene i bransjen.


Finansfokus gir en allsidig og uavhengig dekning av medlemmenes og forbundets interessefelt, med den hensikt å være en felles kommunikasjonskanal og et bindeledd mellom medlemsgrupperingene i organisasjonen. Magasinet har Finansforbundets idégrunnlag og holdninger som overordnet mål.
Antall lesere: 40 000 (F&M MGI 22/2)
Opplag: 34 985