Fagbladet Fagforeninger Helse Kommuner Offentlig virksomhet Omsorgsarbeid Fagforbundet kommunal sektor Helse og sosial

Fagbladet

Boks 7003 St. Olavs plass

0130 OSLO

Tlf: 23 06 40 00

Annonseansvarlig

Markus Andresen

Mobil: 91903289

Epost: markus@salgsfabrikken.no

Utgiver

Fagforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Fagbladet

Fagbladet er det største medlemsmagasinet i norsk fagbevegelse og utgis ti ganger i året – i tillegg til daglig nettpublisering.


Fagbladet utgis av Fagforbundet og distribueres til medlemmer innenfor en rekke yrkesgrupper, hovedsakelig innenfor kommunal sektor, som helse og sosial, samferdsel og teknisk, kirke, kultur og oppvekst, kontor og administrasjon.

Fagbladet har de siste årene styrket sin posisjon på nett og satser på flermediale prosjekter.

I tillegg gir Fagbladet ut fire yrkesfaglige temahefter årlig, der vi går i dybden på ulike nisjer.
Antall lesere: 355 196 (F&M MGI 22/2)
Opplag: 387 007