Arkitekter Bolig Bygg Entreprenører Fagforeninger Forskning Ingeniører Interiør Kommuner Konsulenter Media Offentlig forvaltning Offentlig virksomhet Utdanning Arkitektnytt  Norske arkitekters landsforbund

Arkitektnytt

Josefines gate 34

0351 OSLO

Tlf: 23 33 25 00

Ansvarlig redaktør

Ando Wollmann

Epost: ando@arkitektnytt.no

Annonseansvarlig produkt

Merethe Brattsti Songli

Mobil: 900 78 529

Epost: annonser@arkitektur.no

Utgiver

Norske arkitekters landsforbund

Trykkeri

Fladby AS

Arkitektnytt

Arkitektnytt er arkitektenes avis. Tidsskriftet bringer nyheter fra inn- og utland til arkitekter, interiør- og landskapsarkitekter. Arkitektnytt leses også av andre aktører i byggebransjen – rådgivere, entreprenører og offentlige kontorer. Ved siden av å være et nyhets- og meldingsblad, er Arkitektnytt et flittig brukt debattorgan, både av arkitekter og andre.

Opplag: 5 658