Advokater

Advokatbladet

Postboks 362 Sentrum

0164 OSLO

Tlf: 22 03 50 50

Ansvarlig redaktør

Nina Schmidt

Mobil: 915 59 602

Epost: nina@advokatbladet.no

Utgiver

Den Norske Advokatforening

Trykkeri

Aksell AS

Advokatbladet

Advokatbladet er et fagblad som utgis av Den norske Advokatforeningen, og distribueres til nitti prosent av alle landets advokater, samt til alle domstoler, til beslutningstagere i justispolitisk sektor og til ledere innenfor juristprofesjonene.

Bladet er et nyhetsmagasin som skriver om advokatprofesjonen, utviklingstrekk i bransjen, om advokatbransjens rammevilkår, om advokatetikk, om utviklingen i rettstilstanden, om justispolitikk, om rettsvesenet og om advokaters gjøren og laden. Bladet tar opp løpende temaer i den justispolitiske samfunnsdebatten, og er en viktig arena for debatt om utviklingen i advokatyrket.

Redaksjonelt har vi en åpen og kritisk linje, og arbeider etter retningslinjene i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.
Antall lesere: 29 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 10 862